Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παραγωγική Διαδικασία

Η εταιρεία LS Food Pack & Supplies αποτελείται απο μια δομημένη παραγωγική διαδικασία με γνώμονα την άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Οι σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, το εκπαιδευμένο προσωπικο αποτελούν κύρια στοιχεία για την σωστή κατανομή και ροή εργασιών.

Ποιότητα προϊόντων

Κύριο μέλημα της εταιρείας μας είναι η ποιότητα των προϊόντων που παρέχονται στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για επαγγελματική χρήση.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις μας απαρτίζονται απο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Παράλληλα τα προϊόντα παρακολουθούνται συστηματικά καθώς και οι συνθήκες φύλαξης τους απο κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό.

Άμεση εξυπηρέτηση

Η εταιρεία μας φροντίζει να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε ανάγκη ανακύψει από τους πελάτες της, κύριο μέλημα είναι η γρήγορη εξυπηρέτηση με γνώμονα την αρτιότητα των προϊόντων.

Καταρτισμένο προσωπικό

 Όλη η παραγωγική διαδικασία της εταιρείας φροντίζεται απο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλους τους τομείς της. Διατίθεται η κατάλληλη τεχνογνωσία όσον αφορά την αποθήκευση και την διανομή προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα προϊόντων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Back To Top